lördag 23 november 2013

Teater Trixter / Drömfångare / Narko / 2013-2015

Projektledare för  Drömfångare är sedan starten Karin Blixt och Petra Revenue. I höst har ytterligare en projektledare tillkommit. Diana Storåsen. Diana är konstnär och fotograf. Ibland förvandlas hon till Petrina.

Vad handlar Drömfångare om?

Fantasierna vi delar. Tvångsföreställningarna. Drömmarna. Arketyperna. I drömmen är vi alla lika, eller är vi det? Upplöser drömmarna klass, kön identitet? Har drömmen en egen estetik? Påverkas drömmen av åldrande?
Vilka broar finns mellan drömmen och det vakna livet? Är det konsten? Hur ser drömmarna ut just här och nu? Drömvärlden är en plats vi inte kontrollerar på samma sätt som den verkliga världen. Ändå kan vi tala om och gestalta den. Tillsammans.

Drömfångare är ett konstprojekt som sträcker sig från januari 2013 fram till våren 2015. DU kan delta om du är en drömmare!
Vill du ha/har fått en drömdagbok? Kontakta oss på www.trixterfordreamers.n.nu


Vem är NARKO?

Kan man skapa en fullödig karaktär av flera människors erfarenheter och lära känna henne på djupet, utan att träffa henne? Det är det dags att ta reda på nu. Det material, de samtal och de drömska besök vi gjort under våren utgör grunden för Narkos personlighet. Du kan vara med och bygga resten, du kan ge henne en av dina drömmar om du vill. Ett minne, en erotisk fantasi, en sorg. Du kan bli hennes vän eller brevvän.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar