onsdag 18 februari 2009

POEM AKAUSALA


SJÖRÅHEMSÖKTINSIKT


STOKASTISK VARIABEL


alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5304462436578851890" />


VACKLANDE, DINA GÅVOR

Ett POEM bestående av 5st foton I EN SERIE:

• Sjörå
• Hemsökt
• Insikt
• Stokastik variabel
• Vacklande, dina gåvor var


Verket är ett bildpoem, om kausala händelser och om slumpen...
En tyst melodi om det outtalade och värdet av möten som ligger vilande i vårt inre.

Akausala - "Utan orsak" (latinskt) Då händelser är kopplade till varandra, men kopplingen är inte relaterad till orsak och verkan.

Kausal/Kausalitet - innebär en nödvändighet i relationen mellan empiriska fenomen (ting och händelser) Den ena orsak den andra verkan.

Slump - Icke kausal, oförutsägbarhet..

Stokastisk variabel - Det är ett matematiskt objekt som tänkt att beskriva saker som påverkas av slump.

1 kommentar: